Phương Thuốc Quư của người Việt Nam

Một phương pháp cầm máu dị thường

Tác giả: Song Chenguang

Một hôm, tôi đi ngang một trung tâm trị liệu. Có nhiều bệnh nhân đang đứng xếp hàng. Một trong những người đó có người trông rất là lo lắng, đang ấn ngón tay trái của ḿnh lên cánh tay phải. Tôi bước đến anh ta và đă hỏi xem anh ta có chuyện ǵ không. Anh ta nói rằng anh ta là đầu bếp và đă cắt nhầm ḿnh trong lúc xắt thịt. Vết cắt rất sâu và nghiêm trọng. Bác sĩ đă không có thời gian khám cho anh ta bởi v́ ông đang giúp đỡ một bệnh nhân bị bỏng nước sôi. Cách chữa trị thật sự rất đơn giản. Tôi bảo anh đầu bếp, “Hăy đi vào pḥng tắm và cho nước tiểu lên vết cắt. Nó sẽ cầm máu.” Hai ngày hôm sau, tôi đă gặp lại anh đầu bếp. Anh bảo tôi điều này có hiệu quả. Tôi đă nh́n vào ngón tay anh ta, và tôi đă thấy nó đă lành hẳn mà cũng không có sẹo.

Làm sao nước tiểu có thể cầm máu?

Theo y học Tây phương hiện đại, chất cấu thành chính của nước tiểu là nước. Cộng thêm, nó có chất urê, acid uric, creatine, creatinine, acid amino, amine, acid hippuric, acid glucuronic, acid lactic, và acid β-hydroxybutyric. V́ thế theo những ǵ mà y học Tây phương được biết, th́ khó mà biết được là những chất nào trong này đă có thể cầm máu.

Tuy nhiên, y học Trung Quốc vận dụng lư thuyết âm dương và ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi bộ phận trong thân thể mang tính âm hoặc dương và tương xứng với một trong năm nhân tố của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nước tiểu đi qua một vài nội tạng v́ thế nó cũng được quy định bởi những đặc tính này. Các cơ chế vận hành tự động và có một mối quan hệ cân bằng. Nếu một người thấu hiểu về những lư thuyết của y học Trung Quốc, điều này dễ dàng thấy được những nguyên lư vốn có trong nước tiểu có thể dùng để cầm máu.


Tales from the Practice of Medicine: An Unusual Way to Stop Bleeding

Author:  Song Chenguang

[PureInsight.org] One day, I walked by a clinic. There were many patients waiting in line. One of them looked very anxious, pressing his left finger with his right hand. I went over to him and asked him what was the matter. He said he was a chef and had cut himself while chopping meat. The cut was deep and bleeding severely. The doctor did not have time to see him because he was assisting a patient who had been burned by boiling water. The remedy was actually simple. I told the chef, “Go to the bathroom and put urine on the cut. This will stop the bleeding.” Two days later, I met the chef again. He told me it had worked. I looked at his finger, and I saw that it had it totally healed and without even a scar!

How can urine stop bleeding?

According to modern western medicine, the main component of urine is water. In addition, it has urea, uric acid, creatine, creatinine, amino acids, amine, hippuric acid, glucuronic acid, lactic acid, and β-hydroxybutyric acid. So according to what is known by Western medicine, it is hard to see how any of those components could stop bleeding.

Chinese medicine, however, utilizes the theory of yin and yang and the five elements of metal, wood, water, fire, and earth. Each organ is either yin or yang and corresponds to one of the five elements of metal, wood, water, fire, or earth. Urine passes through several internal organs so it is also regulated by these characteristics. The mechanisms function automatically and have a delicately balanced relationship. For one who is knowledgeable about the theories of Chinese medicine, it is easy to see how the characteristics inherent in urine can be used to stop bleeding.

Nguồn: batkhuat.net