Phương Thuốc Quư

Cách chữa hết bị chảy nước mũiCách chữa hết bị chảy nước mũi trong 5 tới 10 phút

- Khi bị ǵ không biết mà nước mủi cứ chảy ṛng ṛng, lấy tép tỏi lát mỏng 2 miếng dán vô gan bàn chân, chảy mủi trái dán chân phải và ngược lại (tôi dán một lần 2 chân luôn).

Bảo đảm 5 or 10 phút sau hết chảy liền,không hết không ăn tiền. Đă nhiều người tốn tiền thuốc cũng nhiều và thời gian cũng lâu và khó chịu lắm làm hết liền chừng nào bị nữa làm nữa không dứt tuyệt đâu đó đừng có yamaha.

Thử đi, tỏi mà, không hại ǵ!