Phương Thuốc Quư của người Việt Nam

Bài Thuốc Trị Đau Nhức Khớp Xương (Gout)

Cùng Các Bạn :

Hàng năm cứ mỗi độ giao mùa đầu gối của tôi lại sưng lên và đỏ như ca chua sắp chín. Tôi (một CSVSQ/TVBQGVN) không đi đứng ǵ được và thường phải vào bệnh viện. Tôi đă tốn khá nhiều tiền cho Tây y và Đông y, nhưng bệnh t́nh vẫn không hết. Cơ may tôi gặp được Cháu nội của một Ngự y thời Nhà Nguyễn sang Hoa kỳ du lịch. Vi này cũng là một Đông y cho tôi Toa thuốc sau đây và tôi đă uống khoảng 30 thang (mỗi thang bổ ở ngoài tiện thuốc bắc chỉ độ $2.50) th́ bệnh đau nhức khớp xương (GOUT) của tôi đă lành hẳn, ăn uống không c̣n kiên cử ǵ nữa. Tôi xin chia xẽ với các Bạn trong Gia đ́nh Vơ Bị ḿnh Bài Thuốc này.

Toa thuốc này Bạn Trần Tóan (TX) trong dịp dự Đại Hội Khóa 18 năm 2008 tại San Jose, nhờ phổ biến rộng răi trên Diễn Đàn Khóa 18:

BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC KHỚP XƯƠNG (GOUT)

- BẠCH LINH --------------- 1 Lạng
- BẠCH TRỤC --------------- 5 Chỉ (Sao Vàng Khử Thổ)
- Ư DĨ ------------------------ 6 Chỉ (Sao Vàng Khử Thổ)
- NHÂN SÂM --------------- 1 Chỉ Rưỡi
- BẠCH GIỚI TỬ ------------ 3 Chỉ
- QUẾ CHI ------------------- 1 Chỉ

Mỗi Thang Thuốc đổ vào 3 chén rưỡi Nước nấu c̣n lại Nữa chén, uống xong, nấu lại lần thứ hai liều lượng Nước như trên, uống mỗi ngày 2 lần.

Trần Toán

Nguồn: batkhuat.net